Банківська звітність та аналітика

БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ ТА АНАЛІТИКА

«Інформація на кінчиках пальців» - це не просто гарний слоган, це життєва необхідність для будь-якого фінансового інституту, який хоче успішно працювати в сучасних умовах.

Ці умови можуть бути охарактеризовані як:

  • висока конкуренція на ринку фінансових послуг
  • відповідність вимогам національних регуляторів і контролюючих органів
  • необхідність зниження витрат і залучення «масового» клієнта

У здатності фінансового інституту успішно функціонувати при таких умовах, ключову роль грає якість і доступність даних, що використовуються і обробляються банком. У деяких випадках, інструменти формування звітності та проведення аналізу, що використовуються в банку, не дають змоги забезпечити цілісність даних, що використовуються, і можливість якісної та швидкої обробки великих обсягів інформації (як структурованих, так і неструктурованих даних). При цьому більшість типів аналізу даних, що виконується фінансовими інститутами, носить несистемний характер і більшості випадків слугує для короткострокового аналізу. Все більш очевидною стає необхідність забезпечення можливості проведення глибокого системного аналізу, який дозволяє перейти від моделі «запобігання та реагування» до моделі «планування та управління».

Сучасні аналітичні системи дають можливість обробити всю доступну інформацію, включаючи операції клієнтів у різних системах і каналах та клієнтські дані, показники ринків, внутрішні банківські операції, інформацію зі сховищ даних та інших систем банку.

DATAS Technology надає такі послуги як:

  • розробка та впровадження систем з формування регуляторної та обов’язкової звітності
  • розробка та впровадження промислових сховищ даних на основі технологій Oracle і Teradata
  • впровадження систем і технологій Business Intelligence
  • впровадження систем Oracle Financial Services Analytical Applications
  • впровадження рішень Oracle для роботи з Big Data