Системи бюджетування

СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ

Бюджетне управління використовується для контролю за фінансовими та ресурсними показниками компанії.

А при зв’язці бюджету зі стратегією, стає засобом досягнення цілей компанії.

У разі якщож процес бюджетного управління здійснюється без допомоги спеціалізованих засобів автоматизації.

Компанії стикаються з такими проблемами:

 • чималий штат співробітників, задіяний у плануванні, займається нескінченним зведенням таблиць (консолідація, зведення версій, підготовка звітів для керівництва)
 • не доступні інструменти прогнозування, для забезпечення більш точного планування
 • дуже трудомісткий процес коригування бюджету та бюджетної моделі та, як результат, в жертву приноситися точність планування
 • відсутній оперативний план/факт аналіз або він розробляється дуже загально і не дає повної картини

Ефективним процес бюджетного управління можуть зробити такі передумови:

 • методологія та інструментарій, які дозволяють пов’язати стратегічні цілі з ресурсними і фінансовими показниками (через KPI)
 • при плануванні використовується планування як знизу вгору, так і зверху вниз
 • здійснюється контроль виконання бюджетів та санкціонування згідно з досягнутими результатами
 • можливість оперативно і з мінімальними трудовитратами вносити коригування, як у планові дані, так і методологію планування в цілому

Компанія DATAS Technology пропонує Клієнтам рішення даної задачі на базі Oracle Hyperion Planning – одного з лідерів систем автоматизації бюджетного управління. Завдяки багаторічному досвіду реалізованих проектів і великому штату фахівців в області Oracle Hyperion Planning, DATAS Technology гарантує, що результатом нашої спільної роботи стане суттєва оптимізація процесу бюджетного управління.

Економія досягається за рахунок:

 • істотного скорочення термінів планування (у рази)
 • збільшення точності планування – можливість щоденного коригування і як наслідок, мати завжди актуальний план і вимоги його виконання
 • автоматизації контролю виконання і план/факт аналізу
 • 100% контроль з боку керівництва на всіх етапах бюджетного процесу

Ключові переваги Oracle Hyperion Planning:

 • розвинені механізми управління процесом бюджетного управління
 • зручний, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс
 • висока продуктивність і масштабованість системи
 • потужні засоби аналізу даних – стандартний пакет включає засоби аналітичної та регламентованої звітності
 • безшовна інтеграція – засоби інтеграції з зовнішніми системами

Команда DATAS Technology:

 • команда експертів, сертифікованих по продуктах Oracle Hyperion
 • DATAS Technology є партнером Oracle c високим статусом Platinum (включаючи спеціалізацію Oracle Hyperion)