Розробка корпоративних додатків

РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНИХ ДОДАТКІВ

Цифрова трансформація бізнесу змінює вимоги до корпоративних додатків. Швидкість змін у бізнес-середовищі вже сьогодні суттєво випереджує зміни традиційних ІТ-систем, тому потрібні нові інструменти та методи розробки.

DATAS Technology пропонує своїм клієнтам розробку та впровадження корпоративних додатків. Експерти DATAS Technology для розробки корпоративних додатків використовують Low-code платформу OutSystems , що повністю відповідає сучасним вимогам бізнесу та визнана однією із найкращих платформ у світі (наприклад: Gartner Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms 2017, Gartner Magic Quadrant for High-Productivity Application Platform as a Service 2017, Forrester: Low-Code Development Platforms 2017):

Low-code платформа OutSystems це:

  • Швидка розробка.

Завдяки візуальним методам проектування додатків, та повторному використанню вже розроблених об’єктів, середній термін розробки пришвидшується на 40-75% у порівнянні з традиційними інструментами. Забезпечується повна підтримка методів розробки Agile та Waterfall. Для розробки інтерфейсів користувача використовуються сучасні теми та їх модифікація за допомогою каскадних стилів (CSS).

  • Зменшення витрат Замовника.

Для підтримки та/або модифікації додатку, необхідно лише кілька спеціалістів. Завдяки тому, що код додатків викладений у візуальній формі, Замовник не залежить від однієї команди розробників та однієї технології.

  • Єдині інструменти для Web та Мобільних додатків.

Сучасний, гнучкий інтерфейс додатків однаково зручний як на широкоекранних моніторах, так і на мобільних пристроях. Крім того, є можливість створювати повноцінні мобільні додатки для операційних систем iOS та Android, що можуть працювати в режимах як On-line, так і Off-line.

  • Інтеграція.

Платформа для розробки OutSystems підтримує всі сучасні методи взаємодії між системами: Web services (SOAP та REST) і адаптери до найбільш поширених СКБД. Для багатьох відомих корпоративних систем, таких як: SAP, Oracle, Salesforce, існують вже готові інтеграційні рішення.

  • Масштабованність та продуктивність.

ьогодні вже більше ніж 600 корпоративних клієнтів використовують платформу OutSystems для своїх додатків. Технології системи та її архітектура дозволяють легко масштабувати рішення. Наприклад, одна із європейських страхових компаній використовує додатки у більше ніж 1000 своїх підрозділах в 16 країнах.

  • Стандартні технології та безпека.

Інфраструктура розробки та додатки можуть буди розгорнуті як у хмарному середовищі, так і в приватному ЦОДі. Завдяки тому, що для розробки додатків та розгортанні їх в корпоративній інфраструктурі використовуються стандартні технології, клієнт не прив’язаний до пропрієтарного рішення та екосистеми. Додатки можуть бути від’єднанні від платформи та розгорнуті на стандартних серверах. Безпека середовища для розробки та додатків забезпечується комплексними методами, що містять: ідентифікацію користувачів та розподіл повноважень, захищені канали передачі даних, попередження виконання зловмисного коду в інтерфейсі користувача, аудит дій та стійкість до атак із відмови в обслуговуванні (DDOS).