Big Data аналітика

ПОСЛУГА З АНАЛІТИКИ ТА
УПРАВЛІННЮ BIG DATA

Обсяг інформації, який компанії генерують сьогодні, пояснює їх високу потребу у big data аналітиці. Технології Big Data допомагають бізнесу знаходити рішення, прогнозувати виникнення проблем, підвищувати прибутковість.

Команда DATAS Technology пропонує послуги з аналітики, управління і захисту великих даних для фінансових інститутів, виробничих компаній та рітейлу.

Фахівці нашої компанії мають досвід впровадження проєктів:

  • Протидія шахрайським діям в каналах дистанційного обслуговування банків.
  • Протидія шахрайським діям у внутрішніх операціях банків.
  • Протидія відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.
  • Оперативне прийняття рішень при наданні кредитування.

Оперативно виявляйте ознаки незаконних дій

Рішення на основі платформи протидії фінансовим злочинам ThetaRay і наша експертиза дозволяють аналітикам по боротьбі з шахрайствами, фахівцям в області дотримання вимог законодавства і ризик-менеджерам оперативно виявляти перші ознаки незаконної поведінки на етапі її виникнення в усіх сферах діяльності підприємства.

Нами розроблені рішення, що інтегруються в чинні робочі процеси та системи підприємства та здійснюють підтримку різних користувачів — починаючи з фахівців з даних і закінчуючи бізнес-аналітиками. Платформа одночасно аналізує операційні аномалії й аномалії в області безпеки множинних середовищ, системах і протоколах.

Впровадження проєкту містить у себе наступні етапи:

  • Вивчення даних клієнта та розробка відповідної моделі даних.
  • Завантаження даних клієнта в систему.
  • Розробка та обчислення показників, необхідних для виявлення аномалій в масивах даних клієнта.
  • Тренування системи.
  • Виявлення аномалій в масивах даних клієнта, їх кластеризація і класифікація.
  • Генерування попереджень про можливі загрози, на підставі даних, що завантажуються в систему в режимі реального часу або з періодичністю, зазначеної клієнтом.

Система здатна виявляти аномалії в великих масивах даних в будь-якій сфері. Рішення, що розроблені на основі даної системи, можуть застосовуватися на міжнародних ринках фінансових у

Модуль прийняття рішень

FICO®Origination Manager Decision Module (далі — Модуль прийняття рішень) — це система управління бізнес-правилами на основі модуля FICO® Blaze Advisor®. Модуль прийняття рішень являє собою потужну платформу для створення, підтримки тестування і швидкого розгортання критично важливих стратегій в області кредитування. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє бізнес-користувачам самостійно створювати й змінювати правила, не потребуючи ІТ-кодування.

Результатом використання модуля є збільшення швидкості й зменшення ризику при розробці та впровадженні кредитної політики та постійному розвитку більш вигідних стратегій.