Інтеграційні рішення

ІНТЕГРАЦІЙНІ РІШЕННЯ

DATAS Technology пропонує комплексні промислові рішення в області інтеграції інформаційних систем і додатків з використанням сервіс-орієнтованого підходу.

Що ми пропонуємо Клієнтам:

 • консалтингові послуги з розробки стратегії інтеграції інформаційних систем та побудови сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) на рівні підприємства
 • реалізацію інтеграційних проектів будь-якої складності: як з використанням промислових платформ світових лідерів ринку (Oracle, IBM), так і ПЗ з відкритим кодом (JBoss ESB, Mule ESB, Talend ESB)
 • проведення аналізу інтеграційних проектів і визначення найбільш оптимальних підходів до вирішення завдань інтеграції

Що отримує Замовник:

 • ефективне використання всіх інформаційних систем і джерел даних
 • гнучкі, інтеграційні процеси , що легко модифікуються
 • збереження зроблених раніше інвестицій в існуючі системи
 • скорочення термінів і вартості інтеграційних проектів
 • зниження вартості супроводу та підтримки інформаційних систем

Основними перевагами співпраці з DATAS Technology є:

 • ми здійснюємо весь комплекс робіт: від розробки концепції майбутнього рішення, до його підтримки в ході промислової експлуатації
 • рішення будуються на продуктах лідерів світового ринку і дозволяють вирішувати інтеграційні завдання будь-якої складності без прив’язки до кінцевих систем або обладнання
 • професійне виконання робіт командою кваліфікованих фахівців, що мають досвід реалізації проектів в Україні та EMEA

Реалізовані проекти:

В даний час в DATAS Technology працює команда кваліфікованих експертів, які мають успішний досвід реалізації інтеграційних проектів в банківській сфері в Україні. Зокрема це проекти інтеграції банківських систем на базі пакету продуктів компанії Oracle – Oracle SOA Suite в ПАТ «Промінвестбанк» і АТ «ОТП Банк».

Впровадження в ПАТ «Промінвестбанк» Oracle CRM вимагало інтеграції цієї системи з усіма уже працюючими в банку рішеннями, зокрема з системами Oracle FlexCube, Nucleus FinnOne CAS (Customer Acquisition System) і системою документообігу К2. Інтеграційне рішення охопило процеси реєстрації в системі нового клієнта, відкриття рахунків, депозитів, видачі кредитів. Отриманий в результаті інтеграції єдиний інформаційний простір дозволив банку істотно скоротити час обслуговування клієнтів у відділеннях і вирішити всі інтеграційні завдання.

Використання сервіс-орієнтованого підходу в АТ «ОТП Банк» успішно себе зарекомендувало при реалізації першої фази впровадження Oracle FlexCube. В рамках проекту була реалізована інтеграція з багатьма уже працюючими в банку рішеннями, зокрема з системами ABS/SQL, B2, APS, SCORTO, ForPay. Для вирішення завдань інтеграції була впроваджена промислова інтеграційна платформа Oracle SOA Suite, на базі якої реалізовані як окремі веб-сервіси, так і всі необхідні інтеграційні процеси.

Отриманий в результаті інтеграції єдиний інформаційний простір дозволив банку істотно скоротити час обслуговування клієнтів у відділеннях і вирішити завдання по плавному переходу на роботу з системою FlexCube. Використання єдиної системи моніторингу та управління інтеграційними процесами дозволило значно спростити процес виявлення виняткових ситуацій і надало єдиний механізм для виявлення причин їх виникнення, що в свою чергу зменшило час простою через нештатні ситуації.

Використання сучасних інтеграційних підходів і рішень дозволяє значно скоротити терміни впровадження нових інформаційних систем і досягти максимального ефекту від спільної роботи всіх інформаційних систем компанії. Управління будь-якою компанією практично неможливе без об’єднання різних інформаційних систем в єдину систему підтримки бізнесу. При цьому запорукою успішного вирішення цього завдання є правильно обрана ІТ-стратегія підприємства, яка враховує не тільки галузеву специфіку, але і останні розробки та архітектурні рішення в області інтеграції інформаційних систем.

Сервіс-орієнтована архітектура

Кожна компанія стикається з необхідністю реалізації інтеграційних проектів різної складності, кінцевою метою яких є задоволення нових вимог бізнесу, зниження сукупної вартості володіння інформаційною системою, підвищення ефективності роботи корпоративних додатків і забезпечення їх спільної шляхом інтеграції в єдине ціле як процесів, які працювали раніше автономно, так і різних джерел даних.

Основні проблеми, з якими стикаються компанії при вирішенні подібних завдань є наступними:

 • Безліч «жорстких» інтеграційних зв’язків
 • Неоптимальні підходи для вирішення інтеграційних завдань
 • Бізнес-процеси, які важко піддаються змінам
 • Слабка швидкість реакції ІТ на нові вимоги бізнесу
 • Дороге обслуговування та розробка
 • Дублювання даних у системах і дублювання процесів

При вирішенні цих завдань багато провідних компаній реалізують у себе, так звану, сервіс-орієнтовану архітектуру (SOA, Service Oriented Architecture). SOA є найбільш універсальним на поточний момент підходом до створення ефективної архітектури інформаційної системи підприємства, що дозволяє:

 • зв’язати в одне ціле всі гетерогенні системи
 • реалізувати необхідні бізнес-процеси, ґрунтуючись на ІТ-сервісах, що виконуються в різних системах
 • дозволяє створювати необхідні сервіси використовуючи функціонал вже працюючих систем, зберігаючи, таким чином, раніше зроблені в них інвестиції

Так само перевагами використання SOA є:

 • гнучкість
 • динамічність при внесенні змін
 • можливість багатократного використання компонентів
 • прискорення побудови комплексних додатків
 • усунення фрагментованості та дублювання даних, бізнес-функцій і бізнес-процесів
 • нівелювання інертності корпоративних систем до постійно мінливих вимог бізнесу

У кінцевому рахунку використання SOA – це зниження вартості володіння інформаційними системами в цілому, за рахунок скорочення витрат на реалізацію та підтримку інтеграційної складової.

Інтеграційні рішення, побудовані з використанням SOA:

 • відповідають вимогам забезпечення безперервності бізнес-процесів компанії
 • відповідають нормам безпеки
 • підтримують високу продуктивність ІТ-інфраструктури
 • є легко масштабованими