Сховища неструктурованої інформації

СХОВИЩА НЕСТРУКТУРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Фінансовий сектор – один з секторів економіки, що найбільш динамічно розвивається в більшості країн світу, і, одночасно, це один із найбільш насичених секторів з точки зору інформаційних технологій.

Історично склалося, що в сучасному банку використовується безліч інформаційних систем: автоматизована банківська система (АБС), CRM-система, система з обслуговування пластикових карток, спеціалізована роздрібна підсистема, скорингова та кредитна системи, системи управління ЦБ і форексними операціями тощо.

Дані системи та підсистеми, зазвичай, слабо інтегровані, використовують різні довідники та класифікатори. Інформація про фінансові транзакції, що проводяться в облікових системах банку, має значні обсяги. Більшість облікових систем не зберігає історичної інформації.

Наявність великої кількості інформаційних систем і даних створює значні труднощі для отримання узгодженої та достовірної інформації, необхідної для об’єктивного аналізу діяльності банку, оперативного розрахунку ключових показників, підтримки прийняття рішень і, в решті-решт, ефективного управління бізнесом.

В такому разі рішенням для банку є створення Сховища даних, як єдиного джерела достовірних даних. Маючи Сховище даних з чітко визначеною моделлю даних, що містить історичну інформацію, керівники та аналітики банку отримують доступ до узгодженої, вивіреної інформації, можуть виконувати розрахунки ефективності діяльності банку, прогнозувати і планувати фінансові та інші показники. Використання аналітичних програм для розрахунку трансфертних цін, розрахунку собівартості та управління прибутковістю, управління ризиками дозволяє швидко вирішувати тактичні завдання і складати стратегічні плани на майбутнє.

DATAS Technology має команду фахівців з великим досвідом:

 • реалізації проектів Сховищ даних на базі продуктів Teradata, Oracle
 • впровадження аналітичних додатків Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA), включаючи такі модулі як:
  • Управління прибутковістю (Profitability Manager),
  • Трансферне ціноутворення (FTP),
  • Управління активами та пасивами (ALM),
  • Управління ризиками (Risk Management)
 • реалізації систем управлінської аналітичної звітності з використанням інструментів Oracle BI